Usługi sieciowe

Instalacja i konfiguracja podłączenia do Internetu za pomocą urządzeń dostarczonych przez Klienta lub zakupionego w Naszej firmie. Oprócz instalacji i konfiguracji sprzętu Nasza firma oferuje konfigurację a wcześniej instalację oprogramowania do sprzętu. Podczas procesu konfiguracji pracownicy Naszej firmy dostosowują system operacyjny Twojego komputera do bezpiecznego podłączenia z Internetem.

Rozbudowa aktualnej infrastruktury sieciowej kablowej jak i bezprzewodowej. Pracownicy firmy przeprowadzają analizę zastosowanych technologii podczas budowy struktury sieci lokalnej u klienta lub w firmie i zaproponują najlepsze rozwiązanie. Omawiane są wszystkie aspekty rozbudowy sieci LAN na każdym etapie prac. Po zakończeniu wszystkie urządzenia są konfigurowane, a komputery dostosowywane do nowo powstałej infrastruktury.

Doradztwo i zakup sprzętu sieciowego wykorzystywanego dla celów domowych, jak i bardziej rozbudowanych sieci firmowych.

Konfiguracja urządzeń sieciowych służących do podziału łącza internetowego oraz tworzenia zamkniętych struktur sieci LAN.

Świadczenie usług dostępu do Internetu prowadzone w mieszkaniach prywatnych w ograniczonym rejonie. Szczegóły po uprzednim kontakcie z przedstawicielem firmy.

Realizacja specjalnych zamówień – strony WWW.